POLÍTICA DE PRIVACIDAD

[:ca]Deixalatevaempremta.org informa als usuaris d’aquest servei Web sobre la seva política de protecció de dades de caràcter personal perquè aquests determinin lliure i voluntàriament si desitgen facilitar les Dades Personals que se’ls puguin requerir o que es puguin obtenir en ocasió de la subscripció o alta en alguns dels serveis oferts.

De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, Deixalatevaempremta.org informa que les dades personals facilitades a través dels formularis d’aquesta web, mitjançant missatges de correu electrònic o com a conseqüència de qualsevol transacció o operació realitzada, seran objecte de tractament i recollides en un fitxer de dades, donant el remitent el seu consentiment per ser inclòs en l’esmentat fitxer.

La finalitat d’aquest fitxer és servir com a suport d’informació a la gestió administrativa i comercial de l’empresa.

L’usuari d’aquest servei reconeix que la informació i les dades personals subministrades són exactes i veraces. En aquest sentit, es compromet a comunicar de forma immediata qualsevol modificació de les seves dades de caràcter personal per tal que la informació continguda en l’esmentat fitxer estigui en tot moment actualitzada i no contingui errors.

A l’efecte de l’article 21 de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació, l’usuari presta el seu consentiment per a l’enviament de COMUNICACIONS COMERCIALS per part de Deixalatevaempremta.org a l’adreça de correu electrònic indicada inicialment en el registre per l’accés als serveis prestats per Deixalatevaempremta.org oa qualsevol modificació posterior de la mateixa, podent oposar-se en tot moment a l’enviament de tals comunicacions mitjançant sol·licitud a través de canals específicament habilitats per a això. Aquestes COMUNICACIONS COMERCIALS, que sempre seran realitzades per Deixalatevaempremta.org, podran contenir informació sobre productes i / o serveis comercialitzats directament per aquesta última o bé relatius a tercers amb els quals hi hagi algun tipus de relació, acord o contracte.

Si ho desitja pot dirigir-se a Deixalatevaempremta.org, domiciliada a Gran Via de les Corts Catalanes, 292, Àtic 2a, 08004 – Barcelona o enviar un correu electrònic a deixalatevaempremta@gmail.com, per tal d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició.

Deixalatevaempremta.org es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials així com a pràctiques de la indústria. En aquests supòsits, Deixalatevaempremta.org anunciarà en aquesta pàgina els canvis introduïts amb raonable antelació a la seva posada en pràctica.[:es]POLÍTICA DE PRIVACIDAD

Deixalatevaempremta.org informa a los usuarios de este servicio Web acerca de su política de protección de datos de carácter personal para que estos determinen libre y voluntariamente si desean facilitarle los Datos Personales que se les puedan requerir o que se puedan obtener con ocasión de la suscripción o alta en algunos de los servicios ofrecidos.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, Deixalatevaempremta.org informa que los datos personales facilitados a través de los formularios de esta web, mediante mensajes de correo electrónico o como consecuencia de cualquier transacción u operación realizada, serán objeto de tratamiento y recogidos en un fichero de datos, dando el remitente su consentimiento para ser incluido en el mencionado fichero.

La finalidad de este fichero es servir como soporte de información a la gestión administrativa y comercial de la empresa.

El usuario de este servicio reconoce que la información y los datos personales suministrados son exactos y veraces. En este sentido, se compromete a comunicar de forma inmediata cualquier modificación de sus datos de carácter personal a fin de que la información contenida en el mencionado fichero esté en todo momento actualizada y no contenga errores.

A los efectos del artículo 21 de la Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la Información, el usuario presta su consentimiento para el envío de COMUNICACIONES COMERCIALES por parte de Deixalatevaempremta.org a la dirección de correo electrónico indicada inicialmente en el registro para el acceso a los servicios prestados por Deixalatevaempremta.org o a cualquier modificación posterior de la misma, pudiendo oponerse en todo momento al envío de tales comunicaciones mediante solicitud a través de canales específicamente habilitados para ello. Estas COMUNICACIONES COMERCIALES, que siempre serán realizadas por Deixalatevaempremta.org, podrán contener información sobre productos y/o servicios comercializados directamente por esta última o bien relativos a terceros con los que medie algún tipo de relación, acuerdo o contrato.

Si lo desea puede dirigirse a Deixalatevaempremta.org, domiciliada en Gran Via de les Corts Catalanes, 292, Atico 2ª, 08004 – Barcelona o enviar un e-mail a deixalatevaempremta@gmail.com, con el fin de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición.

Deixalatevaempremta.org se reserva el derecho a modificar la presente política para adaptarla a novedades legislativas o jurisprudenciales así como a prácticas de la industria. En dichos supuestos, Deixalatevaempremta.org anunciará en esta página los cambios introducidos con razonable antelación a su puesta en práctica.[:]

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies